• 15 - 35 Jaar Garantie
 • 100% duurzaam

Garantievoorwaarden Floer B.V.

 

Floer B.V. is specialist in massief houten parket, multi – en duoplank parket, visgraat parket, laminaat, PVC en vinyl vloeren. Op de door Floer B.V. geleverde laminaat-, PVC- en vinylvloeren wordt een fabrieksgarantie van 15 tot 30 jaar afgegeven. Op de houten parket vloeren van Floer B.V. ontvangt de klant een garantie van 15 jaar. Let op!: Afsluitend aan dit artikel staat een aantal bijzonderheden beschreven met betrekking tot de verstrekte garantie op de vloeren van Floer B.V.

De looptijd van de garantie wordt voor zowel het houten parket, laminaat, PVC en vinyl per product aangegeven. Indien en voor zover de opdrachtgever van Floer B.V. een consument betreft, merkt Floer B.V. op dat de door haar verstrekte garantie geen afbreuk doet aan de wettelijke garantie waar de consument recht op heeft. Met deze wettelijke garantie wordt de garantie bedoeld dat de geleverde producten dienen te voldoen aan datgene wat de consument in alle redelijkheid van het product mag verwachten. Deze garantievoorwaarden zijn dan ook een aanvulling op en geen uitsluiting van de aan de consument wettelijk toekomende rechten. 

Op basis van onderstaande voorwaarden ontvangt de klant afhankelijk van het soort product (parketvloer, laminaat, PVC of Vinyl) 15 tot 30 jaar garantie op de vloerdelen van Floer B.V. 

Garantie wordt verleend op verborgen gebreken binnen de genoemde garantietermijn;

 • De garantie wordt verleend wanneer de opdrachtgever dan wel een derde in opdracht van de opdrachtgever zich heeft gehouden aan de leginstructies en bij normaal gebruik en onderhoud, van de vloer in woningen en bij projecten zoals kantoren, hotelkamers en boetieks. Voor houten vloeren, laminaat en vinyl geldt dat vochtige en natte ruimten (te beoordelen door Floer B.V. of een door haar gekozen deskundige) zijn uitgesloten van garantieverstrekking;

Bepalingen

 • De garantietermijn gaat in op het moment van aankoop. Bewaar daarom goed uw order- en factuurnummer. Floer B.V. biedt geen vergoeding voor montage of demontage kosten.
 • Garantie op de vloeren van Floer B.V. wordt, indien voldaan aan garantievoorwaarden, verstrekt indien de klacht schriftelijk, onder vermelding van order- en factuurnummer, binnen 2 maand na vaststelling aan Floer B.V. is gemeld.
 • In geval van toekenning van de garantie zullen defecte vloerdelen worden vervangen. Mocht de betreffende vloer niet meer te verkrijgen zijn voor Floer B.V., dan zal zij voor een gelijkwaardig alternatief zorgen.
 • De verstrekte garantie heeft uitsluitend betrekking op de geleverde vloerdelen en dus niet op derdenkosten als arbeidsloon, bijkomende materialen en andere vervolgschade.
 • De garantietermijn blijft ongewijzigd in geval van erkenning en het verhelpen van de klacht.
 • Bij een geschil voortvloeiend uit de garantie met betrekking tot de vloeren van Floer B.V. is het voor alle betrokken partijen mogelijk om een beroep te doen op een onafhankelijke beëdigde deskundige, welke een bindend advies zal uitbrengen. Bij toepassing van deze clausule dienen de kosten vooraf schriftelijk tussen de partijen te worden overeengekomen.

Uitsluitingen

 • Indien de vloer niet is gelegd volgens de bijbehorende leginstructie. Deze leginstructie wordt schriftelijk en/of per mail verstrekt aan de klant door dealer van Floer B.V. producten. Daarnaast wordt er door de dealer van Floer producten en/of door Floer B.V. verwezen naar deze leginstructies bij verkoop van Floer producten. Deze instructies zijn bovendien te vinden op de website van Floer B.V. 
 • Wanneer defecten en/of gebreken reeds zichtbaar waren of zijn geworden voor de klant voor of tijdens montage van de vloerdelen in een woning of commerciële ruimte, en Floer B.V. na constateren van deze gebreken niet tijdig op de hoogte is gebracht van deze gebreken, waardoor zij niet in staat is gesteld om de ontstane situatie of gebreken binnen een redelijke termijn, en op een redelijke wijze op te kunnen lossen. Gaat de klant na constateren van defecten of gebreken toch over tot montage van de vloer, dan vervalt de garantie en kan Floer B.V. niet gehouden worden om enige vorm van schadevergoeding uit te keren.
 • Defecten en/of gebreken die zijn ontstaan door vocht- en/of waterschade dan wel andere oorzaken als gevolg van overmacht.
 • Defecten en/of gebreken die zijn ontstaan door verkeerde montage en/of gebruik, onzorgvuldig handelen en bij gebruik voor een ander doel dan waarvoor de vloerdelen bestemd zijn, alsmede het onvolledig naleven of volledig negeren van gebruiks-, leg- en onderhoudsinstructies en/of waarschuwingen.
 • Optische gebreken ontstaan door het vervormen van de vloerdelen door veranderende klimaatomstandigheden zoals droogte, in geval van kleurverschillen door invloed van zonlicht en de gevolgen van normale veroudering- en/of slijtageverschijnselen van de afwerklaag.
 • Vlekken of mechanische schade van het oppervlak van de vloer (deuken, krassen etc.) door onzorgvuldige behandeling tijdens vervoer, gedurende opslag en in geval van schade als gevolg van naaldhakken, stenen, kinderen, zand, huisdieren etc.

Bijzonderheden

 • Elke houten parketvloer van Floer B.V. wordt op maat gemaakt in Nederland. Floer B.V. streeft er dan ook naar om alle eisen en wensen van de klant te verwerken in zijn of haar droomvloer. De maat productie betekent daarnaast dat er voor iedere vloer een unieke batch hout wordt gebruikt. Nadeel hiervan is dat overgebleven parket planken niet geretourneerd kunnen worden. Dit komt doordat er kleurverschillen aanwezig kunnen zijn tussen verschillende batches hout. Hout uit verschillende houtsorteringen/houtkwaliteiten kunnen uit dezelfde partij eiken komen, echter wordt het hout geselecteerd op basis van de noesten, barsten en andere natuurlijke oneffenheden die wel of niet aanwezig zijn in het eiken hout.
 • Elke eiken houten plank heeft een andere eiken houtstructuur, niet één plank is gelijk. De massieve planken zijn vatbaarder voor krimp en zwelling bij temperatuur- en luchtvochtigheid verschillen dan de multi- of duoplank. Weersinvloeden, met name de relatieve luchtvochtigheid is van grote invloed op krimp of zwelling van zowel een parketvloer als laminaat en click vinyl. Is de luchtvochtigheid hoog, dan zal de plank en/of draagplank zwellen. Bij een lage luchtvochtigheid zal de plank en/of drager krimpen en zal de volledige plank of de toplaag van de parket, laminaat of click vinyl vloer scheurtjes kunnen gaan vertonen. Op zwelling en/of krimp van de vloerdelen bestaat geen enkele garantie.
 • De verouderde vloeren worden opzettelijk beschadigd en vertonen derhalve dan ook gedeeltelijke gebreken aan veer en groef, het monteren van deze verouderde vloeren kan dan ook langer duren door bovengenoemde feiten. Daarnaast kunnen bij het borstelen van het eiken parket eventueel aanwezige vooraf gestopte noesten openslaan. Dit komt voort uit het feit dat het zachte eikenhout uit de toplaag wordt geborsteld waardoor het stopsel uit kan slaan. Hierop bestaat geen enkele garantie.
 • Omdat het hout van de parket vloeren een natuurproduct betreft kan de tint en de kleur van het eikenhout na het oliën enigszins afwijken van de vooraf waargenomen proefplanken, monsterborden en/of productfoto’s. Na verloop van tijd kan door blootstelling aan UV-straling, gebruik/betreding van de vloer en door het onderhoud met natuurzeep de vloer in uitstraling veranderen. Hierop bestaat geen enkele garantie.
 • Floer B.V. biedt u de mogelijkheid om de vloeren thuis te bekijken door een proefplank te bestellen. Deze proefplanken worden slechts verstuurd ter indicatie van kleur en behandeling van de betreffende vloer. De afmetingen en houtstructuur van deze proefplanken, ook wel proefmonsters genoemd, kunnen dus afwijken van de bestelde vloer. Daarnaast kan ook de kleur van de uiteindelijk verkregen vloer door de klant licht afwijken van het eerder ontvangen proefmonster. Dit wordt veroorzaakt door verschillende hout batches en houtstructuren van de vloer. Hierop bestaat geen enkele garantie.

Lees ook onze algemene voorwaarden en meer informatie over retouren.